13 februari start certificering emovement: Bewegen vanuit de onderstroom

Nog één plek!!!!!

De vraag vanuit de markt
Ontwikkelingen zoals zelfsturing, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen. Dit vraagt een andere manier van communiceren gericht op het voeren van  echte, authentieke, kwetsbare  gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en  het vraagt de moed om het anders te doen. Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders gezien worden.

Daarnaast worden coaches, (verander)managers,(HR) adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veelprofessionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur.

eMovement vormt een prachtig en effectief antwoord op deze vraagstellingen. eMovement staat voor “Echt bewegen, van binnenuit!”. Dit omdat naar ons idee het potentieel van de mens, zowel van coachees als van coaches en begeleiders alleen blijvend gemobiliseerd kan worden als de potentie vanuit binnenuit geraakt wordt, echt gevoeld wordt, net als de blokkades die hen weerhouden om deze potentie te volle te benutten.

De opleiding tot gecertificeerd eMovement expert is onder verdeeld in twee onderdelen: de  leergang certificering en terugkomdagen  Naast deze opleiding biedt eMovement generiek de leergang coach de coach aan. Deze geldt als verdieping op de expertopleiding en is toegankelijk voor zowel experts als coaches en begeleiders die interesse hebben in verdieping op het vakgebied van coachen.

De leergang  vindt in 5 sessies plaats, telkens op de maandag van 16.00 uur tot 21.30 uur in een wekelijkse frequentie met uitzondering van de carnavalsweek. De leergang wordt gegeven door Drs. Natasja Helgers-Enter, bedrijfskundige en leer- en ontwikkelcoach met paarden en Christianne Nagel, psychotherapeute en bedrijfscoach. De volgende leergang start op 13 februari 2017 en vervolgens 20 februari, 6 maart, 13 maart en 20 maart.

Tijdens de opleiding komen de principes van eMovement aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie. Door dit meteen in te zetten in je eigen traject en door een team te adopteren is er veel aandacht voor toepassing en verwerking. De gehele toekomstige praktijk komt voorbij: de tooling van eMovement, de planning en opzet van ontwikkeltrajecten en interventie- en intervisietechnieken die je daarbij kunt gebruiken. De investering bedraagt € 975,- exclusief BTW en inclusief boeken, on line training en twee surveys.

meer info via info@denijsheijnen.nl of Hans Heijnen 06-46060999