Naam: prof. Dr. E.G.J. Vosselman
Email: e.vosselman@fm.ru.nl
Vakgebied: accounting en ethiek

Ed Vosselman (1953) is hoogleraar Accounting, in het bijzonder Management Accounting. Hoewel opgeleid als bedrijfseconoom geeft hij een interdisicplinaire invulling aan zijn vak. Hij ziet accounting als een praktijk die zich in verschillende vormen voordoet en die vanuit diverse perspectieven kan worden belicht. In zijn werk laat hij zien dat cijfers (of ze nu in euro’s of in andere dimensies zijn uitgedrukt) veel meer doen dan alleen een diagnose stellen of een beslissing helpen ondersteunen. Cijfers helpen ook de posities van individuen te creeren en om de verhoudingen tussen individuen vast te leggen. Ze zijn zelfs actief in het creeren van identiteiten van individuen. Cijfers zijn media, die zowel  wantrouwen als vertrouwen in de organisatie kunnen blazen.Lees meer...

Naam: prof. Rene ten Bos
Email: rtenbos@xs4all.nl
Vakgebied:managementfilosofie

René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit. Hoewel hij veel over bedrijfsethiek heeft geschreven, beschouwt hij zich niet als een bedrijfsethicus.

 

 

 

 

 
Lees meer...

Naam: dr. Joost J.L.E. Bücker
E-mail adres: J.Bucker@fm.ru.nl
Vakgebied: Strategisch HRM en Cross-Cultural Management

Joost Bücker is senior docent aan de Nijmegen School of Management en gespecialiseerd in Strategisch HRM en Cross-Cultural Management. Zijn promotie onderzoek naar Culturele Intelligentie vormt de basis voor onderzoek op het gebied van leiderschapskwaliteiten voor managers die internationale verantwoordelijkheid hebben of krijgen. Daarnaast werkt hij met het HBDI model (Whole Brain Dominance Instrument) van Ned Herrmann (The creative brain) over effectief leidinggeven dat managers in staat stelt op eigen denkstructuren en probleemoplossingswijzen te reflecteren en een eigen persoonlijke stijl van leidinggeven te ontwikkelen. Het HBDI model stelt teams in staat stelt zich te ontwikkelen tot Whole Brain Thinking Teams en daardoor veel creatiever maar ook doelgerichter aan de slag te gaan.Naam: dr. Luc Peters
Email: lucpeters@versatel.nl
Vakgebied: vraagstukken omtrent clichés in organisaties

Dr. Luc Peters is gespecialiseerd in vraagstukken omtrent clichés in organisaties. Via kunstvormen als film en architectuur opent hij de wereld van organisatie op manieren die anders verborgen voor ons blijven. Hierbij staan aspecten als identiteit, team-dynamiek, management en vooral denken centraal. Dit vertaalt hij naar nieuwe concepten voor  organisatie, maar ook voor kantoren en kantoorinrichtingen. Hij creëert hiermee mogelijkheden om het denken in organisaties terug te brengen. Hij verlaat de platgetreden paden van stappen-plannen en standaard-modellen en andere cliché-matige aanpakken die veel tijd en geld kosten, maar geen rendement opleveren.Lees meer...

Naam: dr. Michiel Schoemaker
Email: mjr.schoemaker@gmail.com
Vakgebied: organisatie-sociologie

Michiel Schoemaker is 30 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn huidige  onderzoeks- en adviesprojecten hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Het betreft hier enerzijds inspireren over nieuwe werkrelaties en -verhoudingen, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, teamontwikkeling en flexibel werken.

 

 

 

 

 

 Lees meer...

Naam: dr. Naud van der Ven
Email: aj.vdven@xs4all.nl
Vakgebied: filosofie en organisaties

Naud van der Ven (1955) is adviseur bedrijfsprocessen bij de gemeente Amsterdam. Hij begeeft zich bij voorkeur op het snijvlak van management en de reflectie daarop. Daarbij laat hij zich vooral leiden door de centrale vraag: wat gebeurt er als de ene mens denkt voor de andere? We doen het allemaal, en dat kan ook niet anders, maar daar gebeurt misschien meer dan we denken.Lees meer...

Naam: drs. Jeanette ter Haar
Email: jeanette@momocim.nl
Vakgebied: inter- en intra menselijk(her)ontwerp van gedrag (ook in organisaties)

Verrassing, individuele creativiteit en stabiliteit zijn dé succesfactoren voor sociale interventies.


Jeanette ter Haar (1963) leeft haar werk in het ontwikkelen van menselijk gedrag. Haar specifieke insteek is de persoonlijke aanpak van elk individu, die als open systeem, onderdeel uitmaakt van sociale interacties en interventies. Zij ziet elk individu als een unieke onderscheidende schakel binnen een sociaal netwerk. Daarbij richt haar werk zich op het onbewuste van de mens, die zich beweegt in de impliciete, expliciete en bewuste dimensies van het leven. Zij ziet verwondering als de basis voor wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft een model ontwikkeld die als prepositionele basis dient voor onderzoek naar het menselijk bewustzijn. Deze maakt verbindingen van onbewuste en bewuste zijnstoestanden, mét de daarbij bestaande impliciete en expliciete kenmerken, zichtbaar in het menselijk gedrag.
Lees meer...